ภาพกิจกรรมโรงเรียนร่องคำ

ผอ.สุรปรีชา ลาภบุญเรือง มอบโล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนแข่งขันเว็บไซต์ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักกีฬาฟุตซอลร่องคำคัพ ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อำเภอร่องคำคัพ" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ณ สนามโรงเรียนร่องคำ
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนร่องคำ
คณะกรรมการนิเทศติดตามพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน EESD School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มหกรรมวิชาการ โรงเรียนร่องคำ วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ต้อนรับรองผู้อำนวยการศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี วันที่ 13 สิงหาคม 2557
วันแม่แห่งชาติ อำเภอร่องคำ วันที่ 12 สิงหาคม 2557
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนร่องคำ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
คณะครู โรงเรียนร่องคำอบรมโครงงาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดูทั้งหมด

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ห้องเรียนที่เอื้ออำนวยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูลและกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จัดฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวรับตรง

ข่าวการศึกษา