ภาพกิจกรรมโรงเรียนร่องคำ

Klematis
มหกรรมวิชาการ โรงเรียนร่องคำ วันที่ 15 สิงหาคม 2557
Klematis
ต้อนรับรองผู้อำนวยการศักดิ์สิทธิ์ แก้มมณี วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Klematis
วันแม่แห่งชาติ อำเภอร่องคำ วันที่ 12 สิงหาคม 2557
Klematis
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนร่องคำ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
Klematis
คณะครูโรงเรียนร่องคำอบรมโครงงาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
Klematis
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
Klematis
นายภุชงค์ โพธิกุฏไสย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานเปิดงานการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดประจำปี 2557 ณ วัดสว่างใต้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
Klematis
ทำบุญตักบาตรโรงเรียนร่องคำ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
Klematis
สวป.อรรถพร เครือวัลย์ อบรมเรื่องกฏหมาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

ดูทั้งหมด

ข่าวรับตรง

ข่าวการศึกษา