ภาพกิจกรรมโรงเรียนร่องคำ

ทำบุญตักบาตรโรงเรียนร่องคำ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงงาน วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557

วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2557

โครงการยิ้มไหว้ทักทาย วันที่ 20 มิถุนายน 2557


ดูทั้งหมด